: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 12/7/2538 : :


เบียร์
ชื่อ-นามสกุล : 
กรกรต  เพชรกล้า
ชื่อเล่น : 
เบียร์
วันเกิด : 
12 ก.ค. 2538
อายุ : 
20
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
korakrot@hotmail.Co.th
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
0924161347
กำลังศึกษาที่ : 
ศฝร.ภ..2
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :